Zakázkové zpracování plechů
Menu

Řízení jakosti

KVALITA ve firmě Jiří Vaněk, s.r.o.

Naše filozofie Kvality

Je souhrn požadavků a očekávání zákazníka a spotřebitele, které musí výrobek plnit (z hlediska legislativních požadavků, požadavků daných závaznými normami, specifickými požadavky zákazníka a obecnými požadavky které očekáváme, že výrobek bude splňovat – bezpečnost, design, funkčnost, životnost, vliv na životní prostředí at.).

Výsledná kvalita produktu odráží všechny tyto aspekty a měla by splnit a zajistit tato očekávání –SPOKOJENÝ A LOAJÁLNÍ ZÁKAZNÍK – SPOTŘEBITEL –SPOKOJENÁ FIRMA – SPOKOJENÍ ZAMĚSTNANCI.

Jednotlivé sekce oddělení Kvality

HOMOLOGACE A VZORKOVÉ ŘÍZENÍ

Na základě výkresové dokumentace a dalších požadavků zákazníka je vždy před spuštěním sériové výroby provedeno tzv. vzorkové řízení/PPAP. Úkolem tohoto úseku je provést všechna požadovaná měření, ověřit, že vzorek je v pořádku, odpovídá požadavkům zákazníka a zpracovat kompletní měřící dokumentaci včetně požadovaných certifikátů a dalších dokumentů.

PROCESNÍ KVALITA

Ve firmě máme 4 základní brány kvality.

  1. První je kontrola na CNC hale – zde se kontroluje veškerá produkce, která odchází na zpracování do dalších výrobních procesů a to zejména kvalita laserového pálení a ohybové rozměry.
  2. Druhá je kontrola hale Svařovny. Zde se zaměřujeme na rozměrové kontroly, kontroly kompletnosti, funkčnosti závitů a kvalitu svarů.
  3. Třetí je kontrola před Lakováním. Zde se zaměřujeme na rozměrové kontroly, kontroly kompletnosti, funkčnosti závitů a vizuální kontrolu dílů.
  4. Čtvrtá kontrola je před expedicí. Ta je zaměřena na vizuální kontrolu pohledových částí po laku, po zinku, funkčnost závitů, kvalitu svarů, kompletnost dílů, v případě některých dílů i rozměrové kontroly kritických rozměrů a taky způsob balení.

ZÁKAZNICKÁ A DODAVATELSKÁ KVALITA

Požadavky našich zákazníků se neustále zvyšují a na tyto požadavky musíme průběžně reagovat tak, abychom je plnili a byli hodnotným, stabilním a kvalitním dodavatelem.

Naši zákazníci nás pravidelně hodnotí dle různých kritérií. V případě reklamací je důležitá naše rychlá komunikace, způsob spolupráce a rychlost naší reakce při řešení problémů.

SYSTÉMOVÁ KVALITA

Firma Jiří Vaněk, s.r.o. je certifikovaná dle těchto norem:

ISO 9001: 2015

Jsme certifikovaní společností LRQA Česká Republika s.r.o.

ČSN EN ISO 3834-2: 2022

Jsme certifikovaní společností TŰV SŰD Czech s.r.o.

EN 15085-2: 2020

Jsme certifikovaní společností TŰV SŰD Czech s.r.o.

Aktuálně provádíme přípravné práce a kroky pro certifikaci v oblasti životního prostředí a to dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Možnosti přesného měření

CMM NIKON LK V 20.15.10

měřicí rozsah 2000x1500x1000 mm

Měřící rameno Garda

měřicí rozsah 1,5 m

Měřící rameno NIKON MCAxS40 + H120 laser scaner

měřicí rozsah 3 m